Răng Khểnh

Tác giả:

Răng Khểnh

 baobatdong


Lâu ngày chẳng khai bút, cám ơn cô bé gợi hứng con chàng hiu … Dở hay, mong XXM đừng chửi …

(second version)
Khấp kha khấp khểnh
Một cái là duyên
Nụ cười mở hé
Cả trời chao nghiêng

Hai cái là số
Xếp hàng nhặt thưa
Lêu lêu răng hở
Nói dối không chừa !

Bốn cái là kiếp
Cái miệng thích cười
Nanh chống liếp ngỏ
Mở hoài chờ ai ?

Cả hàm là nợ
Kiến trúc cổ xưa
Rồi ngày mưa đổ
Anh vào … núp nhờ !

 

Thảo luận cho bài: "Răng Khểnh"