Răng Khểnh

Tác giả:

Răng Khểnh

 khói


thưa em rằng … răng em thừa
sao em không nhổ cho vừa nét môi
rằng thưa : em đã quen rồi
nhổ đi … có kẻ kêu trời mần răng !!!

 

Thảo luận cho bài: "Răng Khểnh"