Răng Khểnh

Tác giả:

Chiếc răng be bé
Trốn ở khóe môi
Khi nhỏ mỉm cười
Ta rơi nỗi nhớ

Hồn như sách mở
Lá nhặt đầy tay
Nắng ngả vạt gầy
Đường thơm hoa cỏ

Ta về qua đó
Nhặt chút bâng khuâng
Tình riêng gởi nhỏ
Một trời thơ xuân.

Seattle, một ngày không mưa

Thảo luận cho bài: "Răng Khểnh"