Rạo Rực

Tác giả:

Tơ liễu dong gần tơ liễu êm;
Bướm bay lại sánh bướm bay kèm;
Ngàn đôi chim hót- Chàng trai ấy
Không có người yêu để gọi “em”.

Mặt trời vừa mới cưới trời xanh.
Dyên đẹp hôm nay sẽ tốt lành.
Son sẻ như trời mười sáu tuổi;
Má hồng phơn phớt, mắt long lanh.

Có lẽ chàng tơ đến tuổi rồị
Ra đường, ngỡ gặp dáng hoa khôị
– Uổng cho áo mới mừng Xuân rộn !
Ai đợi chàng đâu. Chỉ nắng cườị

Ghen tuông nhìn chạnh gió chen cây;
Chim lẻo không im; liễu cứ gầỵ
Và các môi hoa như sắp nói :
“Ái tình đẹp tợ chúng em đây”.

1940


Thảo luận cho bài: "Rạo Rực"