RẤT NGẮN

Tác giả:


Lửa
Bập bùng
Soi vào sâu thẳm những mong đầy huyền ảo
Khát khao thuở nao
Âm ỉ cháy
Dài vô vọng
Để mây trời lung linh nắng chiều ai ?

Tháng 5-1999

Thảo luận cho bài: "RẤT NGẮN"