Rất Thật

Tác giả:

Rất Thật

 Lê Đình Viễn Lan


 

… Rất Thật

Lòng thương yêu còn đầy.
Riêng niềm tin đã mất.
Cách xa trong tâm hồn.
Nghĩa là xa… rất thật.
Một lần thôi cho xong.
Chút tình xưa đèo bòng.
Một lần thôi cho qua
Quãng đời thơ hoa mộng.
Đừng buồn nhau làm chi
Đường đời riêng gắng đi.
Đắng cay này lần cuối.
Chia nhau giờ biệt lỵ
Xa cho tình còn gần.
Hơn gần mà tình xa.
Ta với người đâu thể.
Dối lòng không xót xa…

 

Thảo luận cho bài: "Rất Thật"