Rau tần ai quẩy đi đâu?

Tác giả:

Rau tần ai quẩy đi đâu?

 Nguyễn Vũ Tiềm


Trần Huyền Trân
(1913-1989)

Ngỡ nàng công chúa họ Trần
hóa thi sĩ quẩy rau tần lãng du…

Trần gian: một cũi nhốt tù?
Mắt trong ví chọc cho mù là sao?
Rót đau lòng bước tiêu dao
nỗi gần uống vợi lại trào nỗi xa.

Biển trầm luân, sóng can qua
câu thơ mỏng mảnh mang ra làm chèo!

 

Thảo luận cho bài: "Rau tần ai quẩy đi đâu?"