Re:Một góc thăng trầm

Tác giả:

ơ láo buồn thiu cuối phố . dòm
hết ngày . trời rụng miếng hoàng hôn
mốt mai rêu rác xanh thềm cũ
có giấu giùm ta . những mảng hồn

rì rẩm . đầy tai nghe gió thổi
tiếng chì . tiếng bấc . tiếng … bâng quơ
ngày trôi tuột xuống miền hư huyễn
đêm . còn dặt dẹo đẩu đâu . chờ …


Thảo luận cho bài: "Re:Một góc thăng trầm"