Rễ Mục

Tác giả:

Rễ Mục

 Idlehouse


… buồn buồn
ơ….
em tựa gốc cây…
ai ngờ rễ mục
ai ngờ rễ bật á
rồi thì là em lăn quay ra đường
anh đi ngang…
ơ…
anh đi ngang anh có thấy mà thương?
em nằm chỏng gọng
can trường…
hu hu…
… can trường phơi ra…

anh về anh nhắn với mẹ cha
kiếp này
kiếp này em thoát nợ ma
ơ… nợ mần….

 

Thảo luận cho bài: "Rễ Mục"