Rơi

Tác giả:

Rơi

 Mai Ninh


đôi người rơi vào nhau
chìm sâu nước
tan hoà biển
dập dềnh sóng
bay tung trắng bọt
rồi lại rơi xuống
linh hồn ngoài cõi đời
lặn trong nhau

 

Thảo luận cho bài: "Rơi"