Rồi Mai Đây !

Tác giả:

Rồi Mai Đây !

 Miên Du


Rồi mai đây, lạnh về trên bờ đá
Biển dập vùi, vách núi phủ rêu phong
Lá rời cành, lìa đời không tiếng gọi
Ta vùi chôn tình lỡ chẳng nhớ nhung!

Rồi mai đây, ta đi vào quên lãng
Có ai còn tìm lại vết chân xưa
Những nhánh sầu chia buồn trên lối cỏ
Những cuộc đời lặng lẽ chẳng ai đưa

Rồi mai đây, ta đi về cát bụi
Đời bâng khuâng chỉ một thoáng ngậm ngùi
Vầng trăng sầu kể chuyện tình cổ tích
Trong sương đêm, ta yên giấc ngủ vùi

Rồi mai đây, ai tìm về dĩ vãng
Thắp nến buồn soi lại chuyện trăm năm
Mở trang sách, giòng tình thơ vàng úa
Sầu dâng lên rơi những giọt âm thầm!

(CA 07/10/03)

Translated by Binh-Nhung

TO-MORROW

To-morrow, coldness will return to the rocky ridge
The sea will smash on the moss-covered mountain cliff
Leaves will fall f-rom branches, and depart without a murmur
While I bury the unfinished love without regret.

To-morrow, I will recede in oblivion,
Who will search for traces of foot steps on the trail?
Branches of sorrow split sadness on the winding path
Criss-crossing still and unspoken lives.

To-morrow, I will return to sand and dust
My life spent in confusion with a trace of bitterness.
The morose moon relates the legendary story
In the dewy night, I succumb to deep slumber.

To-morrow, who will search in the past
Lighting the candle to revive the romance years ago?
On the yellowed page whe-re love verses were written,
Sadness condenses into silent teard-rops.
07/11/03

 

Thảo luận cho bài: "Rồi Mai Đây !"