Rồi Một Hôm

Tác giả:

Rồi Một Hôm

 Thanh Tịnh


Rồi một hôm nếu về cha hỏi
Mẹ ở đâu ? con biết nói sao ?
– Con hãy bảo : Trông cha mòn mỏi
Mẹ từ trần sau mấy tháng đau .

Nếu cha hỏi sao nhà vắng vẻ
Mẹ khuyên con hãy trả lời sao ?
– Con lặng chỉ bình hương khói tẻ
Và bên giường chỉ dĩa dầu hao .

Nếu cha hỏi cặp đào trước ngõ
Sao chỉ còn một gốc ngả nghiêng ?
– Con hãy chỉ một cây đào nhỏ
Bên cây tùng rồi đứng lặng yên .

Còn mồ mẹ nếu cha muốn biết
Phải phương nào con nói cùng cha ?
– Con hãy chỉ bầu trời xanh biếc
Và bên trời có nội cỏ xanh .

 

Thảo luận cho bài: "Rồi Một Hôm"