Rơi

Tác giả:

Rơi

 Idlehouse


Rơi như lá úa lìa cành
nhẹ tênh không chút nhựa xanh ngậm ngùi
Rơi vào đất ướt bùi nhùi
lâu ngày hoá đất – phân tươi nuôi cành
Ngày buồn mong sẽ qua nhanh
ủ ươm hạt giống an lành trong tâm 

 

Thảo luận cho bài: "Rơi"