Ru Con – Ru Tình

Tác giả:

Ru Con – Ru Tình

 Cát Nhu


Ru Con

Ơi à
con ngủ cho ngoan
Lời ba nhặt
lời mẹ khoan
ru hời
Trong nôi
ngoan giấc con cười
Ba nhìn mẹ
mắt sáng ngời tin yêu

Ru Tình

Mình ơi con ngủ say rồi
Ru nhau ta dắt lên đồi yêu thương
Tơ tình một khối vương vương
Mình đan …
em dệt …
trăm đường khéo may

Đưa nhau vào mộng đêm nay …

 

Thảo luận cho bài: "Ru Con – Ru Tình"