Ru, Khúc Miên Trường

Tác giả:

Ru, Khúc Miên Trường

 Niệm Nhiên


À.. ơi… em ngủ giấc lành
thảnh thơi vào mộng vén mành hư vô
bỏ quên năm tháng cằn khô
nụ vui, khốn khó, chẳng tô môi hồng
bỏ lòng người, tựa nhánh sông
nhân gian mùa hạn, cạn giòng từ tâm
bỏ cội si lả bóng râm
lá tương tư rụng âm thầm, tình đau
bỏ thơ tiều tụy hư hao
ngữ vần ướt đẫm mưa rào ngày thu
bỏ ta lạc giữa lời ru
ngùi thương em – sợi sa mù mong manh
à.. ơi.. em ngủ, mơ lành
giấc miên trường thảnh thơi vành nôi yên 

 

Thảo luận cho bài: "Ru, Khúc Miên Trường"