Rũ Sạch Phận Người

Tác giả:

Rũ Sạch Phận Người

 Nguyễn Thanh Khiết


Đó là sách vở của ngày còn đi học
Đây những bài thơ viết buổi còn yêu
Kia là dăm cuộc tình thời xanh tóc
Ta đem chôn vào lúc mới xế chiều

Còn đây những tháng ngày ta phiêu bạt
Núi thẫm, rừng sâu, chinh chiến dọc ngang
Có còn ai trong đời mà ký thác
Thôi ném quanh mồ như bó hoa tang

Bài bình ca viết từ khi thua trận
Tình yêu em cùng nỗi nhớ ngổn ngang
Chiếc bóng ta và một đời lận đận
Cắm xuống mộ phần thay mấy nén nhang

nguyễn-thanh-khiết
6/09

 

Thảo luận cho bài: "Rũ Sạch Phận Người"