Ru Tình

Tác giả:

Ru Tình

 Thẩm Hạ


À ơi em ngủ cho ngoan
Cho anh ngồi quạt, dịu dàng võng đưa
Thơ ngây giấc mộng ban trưa
Hàng mi vừa khép, lưa thưa nắng vàng.

À ơi đóa hoa hướng dương
Em mơ gì chốn vô thường nhân gian?
Ru đôi môi đỏ nồng nàn
Ru tình ru những nhặt khoan câu hò
Ngủ đi em chớ đắn đo
Một trăm chỗ lệch anh lo cho bằng
Mùa hè đã đến hay chăng
Để anh lót lá em nằm cho êm
Con nhện vò võ ngoài thềm
Giăng tơ nhện hỏi còn tìm mối ai?
Ngày xuân em hãy còn dài
Ngủ đi đã có anh hoài thức trông….

 

Thảo luận cho bài: "Ru Tình"