Rửa ly

Tác giả:

Rửa ly

 tvtp


Tôi mời em tách nước
Và đi rửa chiếc ly
Bàn chân em cất bước
Tiếng nước nhỏ thầm thì

 

Thảo luận cho bài: "Rửa ly"