Rùa

Tác giả:

Rùa

 Niệm Nhiên


tặng chị K.
em – nhiên

đường trần bão tố
tình trần hất xô
tang thương mấy độ
phận rùa thế cô
mai rùa kiên cố
chai sạm cằn khô
tựa như cổ mộ
rùa thu mình vô
lánh đời cuồng nộ

vận mạng bài trò
lật úp số phần
lật ngửa lận đận
triệt thế buồn so
mai rùa chổng gọng
đành chịu chơ vơ
giữa đường giữa chợ
thong dong đợi chờ
qua hồi khốn khó
chẳng gì phải lo
rùa gàn vậy đó

rùa chậm nhẫn nha
chẳng gì vội vã
mặc ai tất tả
chung cuộc cũng là
rã mục xác lá
cuộc đời lìa xa
cần chi vội vã
cần… chi… vội… vã…  

 

Thảo luận cho bài: "Rùa"