Rừng Buồn

Tác giả:

Rừng Buồn

 Hà Huyền Chi


Em như vạt nắng hiếm hoi
Ghé vùng mưa lạnh, thăm trời cao nguyên
Lá hoa lí lắc cười duyên
Bướm ong hớn hở dường quên lối về

Hôm nay mưa gió não nề
Em đi biền biệt có nghe rừng buồn?

 

Thảo luận cho bài: "Rừng Buồn"