Rừng Cúc Phương

Tác giả:

Bướm bay nghìn con trong tối rồi trong sáng
Hoa phong lan nửa tím nửa màu… em
Anh qua rừng Cúc Phương có hồn cây lao xao hồn người thầm lặng
Hôn lên những hoa rừng tên lạ lẫn tên quen.

Thảo luận cho bài: "Rừng Cúc Phương"