Rụng Rồi

Tác giả:

Rụng Rồi

 Hàn Mặc Tử


Thơ chưa ra khỏi bút
Giọt mực đã rụng rồi
Lòng tôi chưa kịp nói
Giấy đã toát mồ hôi.

 

Thảo luận cho bài: "Rụng Rồi"