Rừng Thu Thay Lá

Tác giả:

Rừng Thu Thay Lá

 Miên Thụy


Mùa thu ngang qua trời viễn xứ

Buồn như đôi mắt người năm xưa

Từ độ rừng thu thay sắc lá

Bao mùa thu qua chở hẹn hò

Này em hỡi thu về ngang đó

Còn trong ta bao nỗi niềm riêng

Thu vàng võ ân tình chối bỏ

Ta chôn vùi một mảnh tình quên

Thu băng ngang giữa trời thương nhớ

Ngồi nghe em kể chuyện giao mùa

Mà đau xót trên từng phiến lá

Chờ nhau về đốt lửa rừng xưa

Em đừng gọi mùa thu trở lại

Còn không em hay đã hoang tàn

Ta vẫn đi thu này xa vắng

Biết em còn đợi giữa thềm hoang 

 

Thảo luận cho bài: "Rừng Thu Thay Lá"