Rượu Đắng

Tác giả:

Rượu Đắng

 Mỵ Nương


Anh rót chén rượu tình
Mời em trong chua xót
Biết tình ta đắng đót
Em vẫn cạn đáy sầu!!

Men say thì qua mau
Đắng môi thì ở lại
Một nửa đời hoang hoải
Tỉnh rồi ngỡ còn say

Biết trách ai, trách ai ?
Trách vị tình đắng chát ?
Trách đôi tay mời mọc ?
Trách men tình khát môi ?

Em trách mình em thôi
Biết tình ta nước mắt
Biết rượu kia đắng ngắt
Biết đời là phôi phai

Biết vật đổi sao dời
Biết núi mòn đá bạc
Cùng anh em vẫn cạn
Chén rượu sầu đôi ta !!!

26.8.2002

 

Thảo luận cho bài: "Rượu Đắng"