Rượu Mời

Tác giả:

Rượu Mời

 Nguyễn Thị Tê Hát

Vâng mời anh uống cùng tôi
Một ly rượu chát cho vơi nỗi buồn
Đắng cay như giọt lệ tuôn
Hòa trong ly rượu ngạnh nguồn nỗi đau
Dã tràng xe cát biển sâu
Chở chuyên nước mắt về đâu hỡi người?

Nguyenthitehat

Thảo luận cho bài: "Rượu Mời"