Rượu Tiến

Tác giả:

Rượu Tiến

 Hà Huyền Chi


Chim trên dây điện
Hát bài tình ca
Em như rượu tiến
Say vùi hồn ta

Thương em một vò
Em thương nửa cóng
Tình nồng anh cho
Em cầm hờ hững

Em như nậm ngọc
Anh như chén sành
Em mê thoáng chốc
Anh mê tàn canh

Hứa cùng anh say
Sượng như trả hớ
Em tính buông tay
Em toan vỗ nợ

Thương nàng một hũ
Thương chàng nửa chai
Kiếp này chưa đủ
Hạ hạ kiếp mai

Lỡ em bội thề
Lỡ anh sớm thác
Anh đội mồ về
Rượu lên tiếng hát

Mưa trên dây điện
Hát bài sao rơi
Em như rượu tiến
Say ta một đờị

 

Thảo luận cho bài: "Rượu Tiến"