Rượu Xuân

Tác giả:

Rượu Xuân

 Nguyễn Bính


Cao tay nâng chén rượu hồng,
Mừng em, em sắp lấy chồng xuân nay.
Uống đi ! Em uống cho say !
để trong mơ, sống những ngày xuân qua.
Thấy tình duyên của đôi ta,
đến đây là … đến đây là … là thôi !
Em đi dệt mộng cùng người,
Lẻ loi xuân một góc trời riêng anh.

 

Thảo luận cho bài: "Rượu Xuân"