Sá Gì

Tác giả:

Tôi con sông đã lìa nguồn
Còn thương chút nắng hoàng hôn cuối trời
Giạt về hoang đảo xa xôi
Nghe trong tiền kiếp có hồi oan khiên
Tiền thân gióng trống khua chiêng
Bao trang tuấn kiệt đời nghiêng nghiêng sầu
Sá gì tiếng hát đêm sâu
Mà đem nghĩa cả gối đầu mỹ nhân

Thảo luận cho bài: "Sá Gì"