Sa mạc

Tác giả:

Cát cháy
Nắng lửa
Gió khô
Lốt chân người hay dấu hỏi

Ốc đảo đan xen
Nhàm chán và vô nghĩa
Khi sự nhẹ dạ không còn là gánh nặng
Niềm tin về

Âm u tiếng vọng cơn bão xa?

Mặc sa mạc biến hình
Khóm cỏ gai
bụi vùi
chờ cơn mưa phục sinh

Sài Gòn 1994

Thảo luận cho bài: "Sa mạc"