Sắc Màu

Tác giả:

Nước mắt đã cạn khô

Khóc tình xưa cô lẻ

Biết màu gì mà tô

Khi chưa rành nét vẽ !

Em dạy cho anh nhé

Bài học về sắc màu

Mình yêu nhau đến thế

Nên pha màu làm sao ?

Dành tất cả cho nhau

Có phải tô màu đỏ

Màu chờ mong thế nào ?

Chắc tím vì nhung nhớ ?

Màu lơ sao thấy ngộ

Anh không thích tẹo nào

Chắc là anh hơi sợ

Lỡ tình mình xanh xao ?

Có phải màu hoa đào

Là tình em nồng ấm

Thay màu xám hôm nào

Mỗi khi em hờn giận ?

Màu thủy chung bất tận

Ta hãy dành cho nhau

Như nỗi niềm hoài vọng

Tình ta muôn sắc màu…

Nắng Xuân

Thảo luận cho bài: "Sắc Màu"