Sài Gòn Cô Tiên Năm 2000

Tác giả:

Mọi người chờ năm ấy cùng tiến lên trong năm 2000
Sài Gòn mình khi đó sẽ hóa thân thành cô tiên
Cô tiên này là ước nguyện của chúng ta ước mong mọi người
Nạn thất nghiệp sẽ hết không có ai khóc trong đói nghèo

Mọi người chờ năm ấy cùng tiến lên trong năm 2000
Sài Gòn mình khi đó sẽ hóa thân thành cô tiên
Cô tiên về ban phép để trẻ em được đi đến trường
Cho ta ngày đêm ngày đêm ca hát và biến đi mọi điều dối gian

SÀI GÒN CÔ TIÊN NĂM 2000
Ta mong cô tiên giúp mong không ai đói nghèo
Cô xây nhà khắp chốn cho những ai còn trên phố phường

Thảo luận cho bài: "Sài Gòn Cô Tiên Năm 2000"