Sài Gòn Twist (*)

Tác giả:

Ai sẽ nhảy cùng tôi, sẽ nhảy cùng tôi say sưa trong khúc mê ly hì hì
Ai sẽ nhảy cùng tôi, sẽ nhảy cùng tôi song chân bước đi hòa đều …
Cùng nhịp đàn, cùng nhịp đàn ngất ngây đào tiên,
Cùng nhịp đàn ngất ngây đào tiên hì hì hì“
Hãy nhảy cùng tôi, hãy nhảy cùng tôi ….

Ai sẽ nhảy cùng tôi, sẽ nhảy cùng tôi say sưa trong khúc mê ly hì hì
Ai sẽ nhảy cùng tôi, sẽ nhảy cùng tôi song chân bước đi hòa đều …
Cùng nhịp đàn, cùng nhịp đàn ngất ngây đào tiên,
Cùng nhịp đàn ngất ngây đào tiên hì hì hì“

Sài gòn … twist … twist !!

Thảo luận cho bài: "Sài Gòn Twist (*)"