Sáng đầu năm

Tác giả:

Sáng đầu năm. Cao hứng làm thơ
Mênh mông trời nắng trắng phơ phơ
Như tờ giấy mới… Xuân đang vẽ
Những nụ mầm non, những dáng tơ
Dược mạ rờn xanh, nhanh kịp cấy
Nghé mê mùi cỏ, ọ đầu bờ
Vườn ai lối xóm, cam vàng rộm
Thơm tận lòng ta, trái ước mơ…
(1-1982)

Thảo luận cho bài: "Sáng đầu năm"