Sang đò đêm mưa

Tác giả:

Trời mưa, mữa mãi là mưa
Má ơi sao má chẳng đưa vào bờ?
Con đò lơ lửng lửng lơ
Trời mưa ướt cả thân già má ơi!

Má rằng: con ở trong mui
Cứ ngồi cho ấm để rồi lại đi
Má ướt một bữa can chi
Chỉ lo con ướt lấy gì mà hơ.

Bên kia những bụi cùng bờ
Không tơi không nón đụt nhờ vào đâu?
Con chờ qua trộ mưa rào
Má sẽ cập bến, đò vào, con lên.
Trời mưa, mưa đến nửa đêm
Đò quay vào bến, con lên tới bờ
Má còn buộc lại con đò
Vì dầm mưa lạnh má ho từng hồi.

Má ơi! Đi đã xa rồi
Mà con vẫn mãi nhìn lui bến đò
Con còn vọng mãi tiếng ho
Mỗi khi vượt bốt sang đò đêm mưa.

1961

Theo: Thơ với tuổi thơ, NXB Kim Đồng

Thảo luận cho bài: "Sang đò đêm mưa"