Sáng Nay Thức Dậy Thấy Trong Gương

Tác giả:

Sáng Nay Thức Dậy Thấy Trong Gương

 Phạm Doanh


Sáng nay thức dậy thấy trong gương
Khuôn mặt hằn lên những chán chường
Hăm sáu năm rồi sầu viễn xứ
Bốn mươi tuổi lẻ hận ly hương
Công danh chưa trọn dài một bóng
Sự nghiệp không xong lỡ nửa đường
Có phải vết nhăn vì bão nỗi
Hay vì năm tháng xế tà dương 

 

Thảo luận cho bài: "Sáng Nay Thức Dậy Thấy Trong Gương"