Sáng ngủ dậy, tiểu đồng báo có khách tới ngâm thơ nhưng đã đi rồi

Tác giả:

Hiểu khởi tiểu đồng báo hữu khách chí ngâm thi thả khứ

Thuỵ khởi nam song nhật chính mai,
Phong hoa vô lực sấu thành đôi.
Đô hội cấp vấn xuân hà cố?
Đối hữu ngâm ông đoạt hiểu lai.

Dịch nghĩa

Nằm bên cửa sổ hướng nam vừa dậy thì mặt trời đã dọi vào chính hoa mai
Trước gió hoa kia bị đuối sức, ngó xác xơ từng đống
Vội vàng kêu thằng ở hỏi xuân vì sao như thế?
Nó đáp có ông vừa đi vừa ngâm thơ, tới đây từ sáng kia

Thảo luận cho bài: "Sáng ngủ dậy, tiểu đồng báo có khách tới ngâm thơ nhưng đã đi rồi"