Sáng Soi

Tác giả:

Sáng Soi

 Lê Ðạt


Anh mang tình em đi
Qua những đèo lẻ vắng
Những sông trưa không đò
Những đường mưa ngẩn nắng

Anh mang tình em đi
Qua những đồi sim chín
Những sắc cây mơ già
Mưa rừng hoa múa tím

Anh mang tình em đi
Qua những mùa đất lạ
Những sớm chim dị hình
Những chiều sương bạc má

Dông gió mù trời
em bóng sáng soi

 

Thảo luận cho bài: "Sáng Soi"