Sáng thu ở Hoàng Thành

Tác giả:

Rượu bạch mã rót men tiền sử
nhấp Hoàng thành môi thơm Thăng Long
uống từng ngụm ban mai, miên man mắt gió
màu rượu cuộn mây lạ
cuộn ta cong lên hàng mi mùa thu

Buổi sáng chan sương cỏ hoàng thành
những tán xà cừ bờm ngựa tung gió lên trời cao
chiếc lá vàng bay từ ngàn năm trước
thả một chấm vàng lên cốc rượu
thả một tình thu ngân bóng kinh thành

Em hay nàng công chúa từ triều đại nào vừa chợt hiện
nàng yểu điệu buộc yếm nâu vào trí tưởng tượng ta
ướp lãng mạn mùa thu từng múi cơ bắp ta
nàng nhốt ta cấm cung bằng cả một trời thu cách điệu
bằng gió hoang tốc đáy lá vàng

Rượu đã rót cả mùa thu men cảm
nào nâng li, bạn hữu
và em
hơi rượu nóng ran cuống họng kinh thành
vua lịm giấc xưa, chỉ còn ta hiện thực
túm áo mùa thu bay ngược Thăng Long.
Nguồn: Trang Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 6-7-2015

Thảo luận cho bài: "Sáng thu ở Hoàng Thành"