Sáng Trong Buôn

Tác giả:

Đoàn Văn Nghệ TNHSSV Nguồn Sống sưu tập


 

Dân Ca Thượng

Nhịp 2/4

Ớ! Giút in Rim! dậy mau sáng rồi em ơi!
Ớ! Giút in Rim! dậy mau sáng rồi em à
Sáng rồi em ơi sáng rồi em à!
Kìa mau mau lên nào
Gà đã gáy sáng
Nhịp chày khua vang rộn ràng
Tiếng sáo con trai làng
Và kìa chị em buôn mình cười đùa trên nương
Dậy dậy mau lên!
Dậy dậy mau em!

Dân Ca Việt Nam – Đoàn Nguồn Sống xuất bản – 10/10/1970

Thảo luận cho bài: "Sáng Trong Buôn"