Sáng, Trưa, Chiều, Tối

Tác giả:

Sáng, Trưa, Chiều, Tối

 Quan Dương


 

(tặng Lê Thu Ba)

Chúm môi em vẽ nụ hoa
Nở ra buổi sáng thiệt là dễ thương
Anh đang ngủ nướng trên giường
Hoa tuôn vào mộng mùi hương ngạt ngào

Trưa bơn lơn. Nắng trên cao
chờ em hở cổ lẻn vào lần khân
Dặn đi dặn lại bao lần
Mặc chi chiếc áo hở phần chứa thơ

Chiều đông nhuốm lạnh muốn khờ
Chúa giăng tay giữa nhà thờ cũng run
Em đi lễ anh kề bên
May ra hơi thở ấm chuyền sưởi nhau

Tối tìm hái nụ ca dao
Mon men thơ trải đắp vào cõi em
Mãnh thơ anh đã cũ mèm
Nhưng xao động đó như đêm động phòng

 

Quan Dương

 

 

Thảo luận cho bài: "Sáng, Trưa, Chiều, Tối"