Sáo đã sang sông

Tác giả:

Sáo đã sang sông

 Bảo Cường


Chiều đông gió rét về rồi
Đò lười nhác ngủ mưa vùi triền sông
Thương em! Em vội lấy chồng
Em đành bỏ bến sang sông lỗi thề.
Người đi quên nghĩa phu thê
Anh về tìm lại trăng thề ngày xưa
Rồi mai trong bóng mưa thưa
Có người ôm mối duyên hờ vì em.
Nhớ ai thao thức từng đêm
Canh khuya một bóng ngọn đèn đầy vơi
Tình yêu đuổi bắt một thời
Anh nghiêng ngã… suốt một đời vì em.
Ngoài kia trăng rải bên thềm
Đóa tường vi nở chia bên tục trần
Chuông chùa vẳng tiếng xa ngân
Đời vui chi kiếp trầm luân mấy hồi.
Anh chừ sống kiếp bèo trôi
Buồn trong con nước ngẫm đời sắc không
Yêu chi để mãi đau lòng
Thôi đành con sáo sổ lồng bay đi.
Sáo bay đi trông chi ngày trở lại
Để lồng kia tro bụi bám điêu tàn.
Uổng người năm tháng cưu mang
Bên sông sáo đã họp đàn bay đi.

 

Thảo luận cho bài: "Sáo đã sang sông"