Sao dám hẹn như thế?

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Sao dám hẹn như thế?


Một ông nhà giàu không hề thết khách bao giờ, sợ tốn kém. Một hôm, có kẻ trông thấy người ở nhà anh ta đem rổ bát ra cầu ao rửa, mới hỏi đùa:

– Nhà hôm nay mời khách đấy à?

Người ở nói:

– Chao ơi! Ông chủ nhà tôi mà mời khách thì có họa đến chết.

Ông ta đi qua nghe nói vậy, liền đứng lại mắng:

– Mày biết khi tao chết, tao có mời ai không mà dám hẹn trước như vậy?

 

Thảo luận cho bài: "Sao dám hẹn như thế?"