Sao Đêm Còn Lạ Giọng Cười

Tác giả:

Sao Đêm Còn Lạ Giọng Cười

 Giang Hữu Tuyên


Hôm qua ngồi lại bên hồ
Buồn xưa cũng đã đủ no một đời
Sao đêm còn lạ giọng cười
Của người nào đó dưới trời mưa thưa 

 

Thảo luận cho bài: "Sao Đêm Còn Lạ Giọng Cười"