Sao Đổi Ngôi

Tác giả:

Anh ở đâu vòng tay ấm áp đêm đông
Anh ở đâu bờ vai mát suốt trưa hè
Anh ở đâu bờ vai ấy bây giờ của ai
Anh ở đâu vòng tay ấy anh dành cho ai, cho ai
Ngồi nhìn sao anh ơi
Nhìn dòng sông trong trôi
Câu chuyện ngày xưa xa xôi
Giờ chỉ như cơn mơ
Anh có nhớ bài ca ngày ấy
Em vẫn hát, mình em còn hát dưới sao trời
Và em nói sẽ quên nhưng đâu phải thế
Tình yêu như khúc ca đam mê mà ta đã hát
Chia tay anh em đánh mất đam mê
Rồi hôm nay nhớ anh em nhìn vì sao thay ngôi
đầy trời

Thảo luận cho bài: "Sao Đổi Ngôi"