Sao Em Đi Lấy Chồng

Tác giả:

Con chim đa đa đậu nhánh đa đa
Sao em lấy chồng xa
Sông sâu cách trở mỗi lần anh buồn
Biết có đò đưa
Nắng hạn, mưa nguồn, nơi ấy, ấy ai đưa
Em ơi đừng vội lấy chồng xa

ĐK:
Một manh rào thưa sao ngăn nổi tình đôi ta
Chung xóm, chung dạ mà sao vẫn thấy
Thấy còn xa

Con chim đa đa đậu nhánh đa đa
Lời mẹ ru năm xưa anh viết thành bài ca
Nếu ai có buồn xin đừng quên cả
Nhớ lời ru hời đừng có lấy, lấy chồng xa

Phi Nhung trình bày

Thảo luận cho bài: "Sao Em Đi Lấy Chồng"