Sao Không Ngủ… Biển Ơi!

Tác giả:

Sao Không Ngủ… Biển Ơi!

 Thảo Phương


Những con sóng vật mình vào bờ đá – khuya lắm rồi… sao không ngủ – biển ơi! Mùi muối mặn – mùi rong rêu – mùi cá… sóng sánh trăng tan dải bạc sáng ngời.

Con dã tràng lần xa bờ sóng – vươn chiếc càng nhỏ xíu ghim vầng trăng – cứ trọn kiếp trọn đời xe cát – mà hồn theo vầng trăng lang thang.

Trăng trên biển chẳng chia đều ánh bạc – còn khoảng buồn – còn khoảng tối – thâm u… biển trăn trở sóng ru hoài vẫn thức.

Khoảnh khắc – là Ta…
– Sao không ngủ… biển ơi!

 

Thảo luận cho bài: "Sao Không Ngủ… Biển Ơi!"