Sao Nắng Xuân Tàn

Tác giả:

Tình anh, như cánh chim tung bay trên trời cao nắng lên thật đầy
Tình em, như cánh hoa nhẹ lay trong vườn xuân hương nồng thơm ngát
Tình anh, khi hát câu tình ca mơ bước chung lối đi về
Tình em, khi thấy trăng ngoài song khơi trong lòng sông nước nhớ mong

Tình nào yêu thương lắng buông bao cung sầu
Tình nào bay qua tiếng kinh cầu thiết tha
Tình nào tơ vương sao mãi không quay về
Tình nào phôi pha trên núi đồi vắng xa

Này em, anh hát khi xuân sang mơ vòng tay ấm êm ngày nào
Này em, em có mơ dòng sông trôi về nơi có mùa nắng ấm
Rồi đây, khi đón đưa người sang em có nghe nắng xuân tàn
Rồi đây, khi nắng xuân nhẹ lan nghe trong lòng một mùa nắng tan

– Quận Cam, 2006-

Thảo luận cho bài: "Sao Nắng Xuân Tàn"