Sáo Sang Sông

Tác giả:

Dòng sông xưa, trôi vẫn trôi nhanh.
Riêng tim em, vẫn nhớ thương người.
Ai hay dòng đời, sao quá vô tâm.
Ai hay lòng người, nơi chốn xa xăm.

Thời gian trôi, con én đưa nôi.
Anh xa tôi, cũng mấy đông rồi.
Ai quên tình đầu, quên cả người xưa.
Ai quên tình đầu, quên những cơn mơ.

****
Còn chi nữa em hỡi em ơi, khi sáo xổ lòng… bay xa.
Nơi phương trời lạ, sáo có biết hay không?
Bên sông ngày nào, có người chờ mong.

Còn chi nữa em hỡi em ơi, khi ván đống thuyền… sang sông.
Anh vui nhà người, anh có nhớ tôi không?
Bên sông ngày nào, tôi vẫn trông mong.

Thảo luận cho bài: "Sáo Sang Sông"