Sao Vội Trách

Tác giả:

Sao Vội Trách

 Dương Ánh Đăng


Sao vội trách con tim ta tội lỗi
Mộng không thành mình lỡ tuyến đò ngang
Tống biệt ly ta cũng lệ hai hàng
Còn mong mãi tình yêu nào bất diệt . . . 

 

Thảo luận cho bài: "Sao Vội Trách"