Sắp Đến Tết Rồi (*)

Tác giả:

Sắp đến Tết rồi
Cả nhà rất vui
Mẹ đi may áo mới
Cháu đi thăm ông bà

Sắp đến tết rồi, đến trường rất vui !
Sắp đến tết rồi, về nhà rất vui
Mẹ đang may áo mới nhé !
Ai cũng vui mừng ghê
Mùa xuân nay em đã lớn
biết đi thăm ông bà

Thảo luận cho bài: "Sắp Đến Tết Rồi (*)"